În cadrul seminarului SNSIM, care a avut loc în perioda 21-22 noiembrie 2014 la Bistrița,  s-a înmânat prima Medalie Iustinian Petrescu d-lui prof. dr. ing. Liviu Literat. Primul destinatar al acestei Medalii, prof. dr. ing. Liviu Literat, a fost nominalizat datorită celor 64 de ani de activitate universitară și științifică în domeniul chimiei și al ingineriei chimice.

El a început cariera lui academică încă din timpul studenției, fiind asistent universitar la Departamentul de Minerologie de la Universitatea ”V. Babeș” iar la vârsta de 44 de ani a primit titlul de profesor. El a fost cel care a inițiat și a organizat educația ingineriei chimice din Cluj-Napoca și a contribuit la dezvoltarea acestui domeniu de-a lungul anilor, ca și cadru didactic, șef de catedră și autor a 11 cărți și manuale universitare.

Pe lângă aceste activități didactice prof. dr. ing. Liviu Literat a desfășurat activități științifice în domeniile ingineriei chimice, științei meterialelor și chimiei fizice. În urma acestor activități el a publicat numeroase articole științifice și a prezentat peste 150 de comunicări științifice la diferite conferințe, simpozioane și congrese de specialitate atât la nivel național cât și internațional. Contribuția lui științifică este recunoscută la nivel internațional, fapt care i-a determinat pe membrii  Societății Naționale de Știința și Ingineria Mediului să îi acorde  prima Medalie „Iustinian Petrescu„– prin care se recunosc performanțele și contrubuțiile academice și știintifice ale prof. dr. ing. Liviu Literat  Dânsului realizate în domeniul ştiinței şi ingineriei mediului. Medalia în cadrul unei eveniment festiv a fost acordată de către dl. prof. univ. dr. ing. Vasile Soporan, dl. prof. univ. dr. ing. Alexndru Ozunu și dna. conf. univ. dr. Crina Petrescu.