Lista instituțiilor de care aparțin membrii SNSIM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului – Universitatea Babeș-Bolyai
Centrul de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor (CCMD)